Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Ulotka Informacyjna do pobrania

Skrócony opis

Szkolenie organizowane jest w formie pojedynczego spotkania i przeznaczone jest dla osób, które nie wykonują zawodów związanych z medycyną. Przystępna forma pozwala osobom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy. Program szkolenia opracowujemy uwzględniając specyfikę pracy i związane z nią potencjalne zagrożenia. Starając się zindywidualizować naszą ofertę i maksymalnie dostosować sposób prowadzenia szkoleń do potrzeb klienta, oferujemy szkolenia o dowolnym stopniu zróżnicowania i najbardziej odpowiednim dla klienta czasie trwania.

Adresaci szkolenia

Firmy, instytucje,  grupy zorganizowane  i osoby  prywatne.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

Czas trwania

4 godziny – szkolenie podstawowe

8 godzin – szkolenie rozszerzone

Najbliższe terminy

Uzgadniane są indywidualnie.

Cena

49 zł podstawowe

98 zł rozszerzone

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.7

Kontakt

Tel; 89  538 11 43, 31, 51

e-mail: j.sankowska@word.olsztyn.pl

            szkolenia@word.olsztyn.pl

Zadaj nam pytanie

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, wyślij wiadomość korzystając z formularza.