Szkolenie z zakresu obsługi burt samowyładowczych

Skrócony opis

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi podestów ruchomych załadowczych i spełnia wymogi instruktażu stanowiskowego dla tych urządzeń. 

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obsługujących burty samowyładowcze (podesty ruchome załadowcze).

Cel szkolenia

Szkolenie umożliwi zdobycie uprawnień, bez których nie można pracować na pojeździe wyposażonym w burtę  samowyładowczą. 

Wymagania wobec kandydata:

1. Ukończone 18 lat.

2. Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych załadowczych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Czas trwania

Szkolenie trwa jeden dzień (teoria i praktyka).

Najbliższe terminy

 Trwają zapisy

Cena

Koszt  szkolenia: 400 zł.

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.16

Kontakt

Tel. 89 538-11-51, 43, 31

e-mail: j.sniady@word.olsztyn.pl

Zadaj nam pytanie:

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, wyślij wiadomość korzystając z formularza.

Scroll to Top
Skip to content