Szkolenie z zakresu obsługi burt samowyładowczych

Skrócony opis

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi podestów ruchomych załadowczych i spełnia wymogi instruktażu stanowiskowego dla tych urządzeń. 

Kurs realizowany jest przy współpracy z Przedsiębiorstwem Doradczo-Szkoleniowym Radosław Hir.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obsługujących burty samowyładowcze (podesty ruchome załadowcze).

Cel szkolenia

Szkolenie umożliwi zdobycie uprawnień, bez których nie można pracować na pojeździe wyposażonym w burtę  samowyładowczą. 

Wymagania wobec kandydata:

1. Ukończone 18 lat.

2. Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych załadowczych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Czas trwania

Szkolenie trwa jeden dzień (teoria i praktyka).

Najbliższe terminy

 Trwają zapisy

Cena

Koszt  szkolenia: 400 zł.

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.16

Kontakt

Tel. 89 538-11-51, 43, 31

e-mail: j.sniady@word.olsztyn.pl

Zadaj nam pytanie

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, wyślij wiadomość korzystając z formularza.