Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

    Ulotka Informacyjna do pobrania

Skrócony opis

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie organizuje szkolenia dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Przyjęcie na szkolenie odbywa się wyłącznie na wniosek pracodawcy. Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie zleceniodawcy.

Adresaci szkolenia

Szkolenia przeznaczone jest dla osób, wykonujących prace związane z koniecznością kierowania ruchem drogowym.

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień do kierowania ruchem na drodze.

Czas trwania

8 godzin lekcyjnych.

Najbliższe terminy

12.09.2020 r., godz.9.00

Cena

220 zł/1 osoba (szkolenie w WORD Olsztyn)

250 zł/1 osoba (szkolenie poza siedzibą WORD Olsztyn)

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.4

Kontakt

Tel; 89  538 11 43, 31, 51

e-mail: j.sankowska@word.olsztyn.pl

Pliki do pobrania

karta zgłoszenia w formacie DOCX

karta zgłoszenia w formacie PDF

Zadaj nam pytanie

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, wyślij wiadomość korzystając z formularza.