Kierowanie ruchem drogowym

Ulotka Informacyjna do pobrania

Skrócony opis

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie organizuje szkolenia dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.
Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie zleceniodawcy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, wykonujących prace związane z koniecznością kierowania ruchem drogowym.

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień do kierowania ruchem na drodze.

Czas trwania

8 godzin lekcyjnych.

Najbliższe terminy:

18.05.2024 r., godz. 9.00

Cena
310 zł/1 osoba (szkolenie w WORD Olsztyn)
340 zł/1 osoba (szkolenie poza siedzibą WORD Olsztyn)

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739
Tytuł wpłaty: ZS.420.4

Kontakt

Tel: 89  538 11 43, 31, 51

e-mail: j.sankowska@word.olsztyn.pl

Pliki do pobrania

karta zgłoszenia w formacie DOCX
karta zgłoszenia w formacie PDF

Zadaj nam pytanie:

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, wyślij wiadomość korzystając z formularza.

Scroll to Top
Skip to content