Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej.

Stosownie do zapisów art. 41 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2021.1212 t.j. z dnia 2021.07.05) w podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się  o wydanie karty rowerowej.

W związku z powyższym WORD Olsztyn prowadzi zapisy na nieodpłatne szkolenie oraz egzamin na Kartę Rowerową dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Planowany termin zajęć: zbieramy grupę

Miejsce szkolenia: WORD Olsztyn, ul. Towarowa 17B (Dział BRD i Szkoleń)


W celu zapewnienia uczestnikom komfortu zdawania należy stawić się na szkolenie i egzamin z własnym rowerem jednośladowym. Rower musi być z wyposażeniem umożliwiającym poruszanie się po drogach publicznych.

Jak się zapisać?

  1. Na dole kliknąć w „Karta zgłoszenia na szkolenie”
  2. Wydrukować zgłoszenie, wypełnić i odesłać skan (lub zdjęcie zgłoszenia) na adres: j.sniady@word.olsztyn.pl

Udział w szkoleniu (wraz z egzaminem) jest bezpłatny.

Zapisy i kontakt: Jacek  Śniady
tel. 89 538 11 51,    j.sniady@word.olsztyn.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Scroll to Top
Skip to content