Szkolenie dla nauczycieli egzaminujących dzieci na kartę rowerową

Sylwia Aptacy @ Pixabay

Specjalistyczne szkolenie z zakresu zasad ruchu drogowego i warsztaty z zakresu egzaminowania kandydatów na kartę rowerową

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie (stosownie do art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.o kierujących pojazdami) realizuje specjalistyczne szkolenie z zakresu zasad ruchu drogowego i warsztaty z zakresu egzaminowania kandydatów na kartę rowerową.

W szkołach podstawowych zwykle nauczyciele techniki i informatyki kształcą uczniów w zakresie przepisów ruchu drogowego. Mogą oni przeprowadzać w szkołach egzaminy na kartę rowerową. Jednak wcześniej, w myśl Ustawy o kierujących pojazdami, muszą przejść szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Kurs obejmuje między innymi treści z zakresu podstaw prawnych regulujących szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej. Zajęcia przygotowują nauczycieli pod kątem merytorycznym do prowadzenia zajęć w zakresie karty rowerowej, stanowią uzupełnienie wiedzy z zasad ruchu drogowego, oraz dają podstawę do realizowania czynności egzaminacyjnych w zakresie zdobywania pierwszych uprawnień przez dzieci.

Program szkolenia:

  1. Podstawa prawna regulująca szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej.
  2. Przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów.
  3. Warunki techniczne pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – warunki techniczne roweru i wózka rowerowego.
  4. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego.
  5. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu teoretyczno – praktycznego.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych.

Termin: planowany maj 2024 r.

Szkolenie realizujemy zdalnie ON-LINE za pośrednictwem platformy ZOOM.

Przyjmujemy zgłoszenia tylko od nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego.

Jak się zapisać?

  1. Na dole kliknąć w „Karta zgłoszenia na szkolenie”
  2. Wydrukować zgłoszenie, wypełnić i odesłać skan na adres: j.sniady@word.olsztyn.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnictwo jest potwierdzane wydaniem zaświadczenia.

Zapisy i kontakt: Jacek  Śniady
tel. 89 538 11 51,    j.sniady@word.olsztyn.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Scroll to Top
Skip to content