Szkolenia dla kierowców zawodowych

Zapraszamy wszystkich kierowców, na co dzień zajmujących się zawodowo przewozem, do skorzystania z naszej oferty kursów. Szkoląc się u nas zdobywasz uprawnienia i wiedzę potrzebną do zdania egzaminów państwowych. Co możemy Ci zaproponować?

Szkolenia okresowe dla kierowców. Każdy kierowca zawodowy zobowiązany jest do odbycia 35-godzinnego szkolenia okresowego co 5 lat. Tyczy się to osób, które zdobyły prawo jazdy kategorii C do września 2009 roku lub prawo jazdy kategorii D do września 2008 roku. Nad szkoleniami okresowymi muszą czuwać kierowcy i przewoźnicy! Firma transportowa zatrudniająca kierowcę, który nie ukończył szkoleń okresowych, może utracić licencję przewoźnika.

Kurs ADR dedykowany jest kierowcom pragnącym podnieść swoje kompetencje. Odbycie podstawowego kursu umożliwia przewożenie materiałów niebezpiecznych z wyjątkiem klasy 1 i 7 – materiałów wybuchowych i promieniotwórczych. W naszej ofercie znajdują się również kursy specjalistyczne dotyczące przewozu wyżej wspomnianych materiałów.

Oferujemy również kwalifikację wstępną dla kierowcy zamierzającego podjąć pracę w transporcie drogowym. Szkolenie składa się ze 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych. W ramach zajęć praktycznych, kursant musi odbyć 8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić jedną godziną jazdy w symulatorze.

Scroll to Top
Skip to content