Informacje o WORD Olsztyn

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

w Olsztynie (WORD Olsztyn)​

Utworzony został Zarządzeniem Wojewody Olsztyńskiego Nr 10 z dnia 30 stycznia 1998 roku (zm. z dnia 15.12.1998 r. Zarządzenie Nr 110 Wojewody Olsztyńskiego). Ośrodek jest wojewódzką osobą prawną (w rozumieniu przepisów o samorządzie województwa) i działa w szczególności  na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) oraz Statutu.

Najważniejsze zadania WORD Olsztyn obejmują organizację egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierujących pojazdami oraz prowadzenie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy. Ponadto specjalizujemy się w działalności edukacyjnej i szkoleniowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Misja Ośrodka

Działalność statutowa, prowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa sprawiła, iż Ośrodek stał się instytucją wzorcową w skali województwa i kraju. Potrafimy pogodzić interesy Klientów z potrzebą prowadzenia naszej działalności. Dążymy do stopniowej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur. Przyjęta przez Ośrodek Polityka Jakości, stworzona według wymagań normy ISO 9001:2008, a także Kodeks Etyczny określa misję Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, a jest nią najwyższa jakość oferowanych usługi realizowanych zadań.

Nasze Atuty

  • Doświadczenie

Od początku istnienia Ośrodka, w organizowanych przez nas szkoleniach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Zdobyte doświadczenia umożliwiły nam wypracowanie najwyższego poziomu usług szkoleniowych, zarówno pod kątem ich przebiegu, jak i efektów.

  • Kadra

Szkolenia prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych wykładowców. Nasza kadra konsekwentnie dba o rozwój swojej wiedzy i umiejętności. W świetle dynamicznie zmieniających się zapisów prawa, jest to wartość niezwykle istotna dla uczestników kursów.

  • Baza szkoleniowa

Do dyspozycji kursantów oddaliśmy cztery komfortowe, świetnie wyposażone sale konferencyjne, spełniające najwyższe wymagania stawiane tego typu obiektom. Sale wyposażone są w profesjonalne nagłośnienie, klimatyzację oraz nowoczesny sprzęt multimedialny. Kursy specjalistyczne odbywają się przy użyciu należącej do Ośrodka floty pojazdów, placu manewrowego i stacji diagnostycznej. Dbamy o to, aby kursanci mogli korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Zaufali nam:

Scroll to Top
Skip to content