Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Skrócony opis

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają wykonywać pracę w transporcie drogowym, a uprawnienia do kierowania pojazdami:

  • kat. C (ewentualnie C1) zdobyły po 10. września 2009 lub
  • kat. D (ewentualnie D1) zdobyły po 10. września 2008

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to najlepsze rozwiązanie dla osób, które ukończyły:

  • 21 lat w przypadku kat. C i C+E
  • 23 lata w przypadku kat. D i D+E

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. C lub C+E lub kat. D lub D+E prawa jazdy.

Cel szkolenia

Ukończenie szkolenia, które jest warunkiem niezbędnym do złożenia egzaminu państwowego.

Czas trwania

Kurs składa się ze 140 godzin zajęć dydaktycznych (130 godzin teorii i 10 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną jazdy na symulatorze).

Najbliższe terminy

Ustalane indywidualne.

Cena

Kat. C, C+E – 2.950 zł, metoda e-learningu 2.500 zł

Kat. D – 3.080 zł, metoda e-learningu 2.500 zł

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.5

Kontakt

Tel; 89  538 11 43, 31, 51

e-mail: j.sankowska@word.olsztyn.pl

Zadaj nam pytanie

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, wyślij wiadomość korzystając z formularza.