Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – najbliższy termin: 06.10.2020 r., godz. 10.00 i 07.10.2020 r., godz. 13.00., następny termin: 16.10.2020 r., godz. 10.00 i 17.10.2020 r., godz. 9.00 (te zajęcia odbędą się zdalnie metodą on-line)

Na kurs należy się zgłosić w terminie miesiąca od momentu otrzymania skierowania od starosty. Po odbyciu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie, które musi przedstawić staroście w terminie 6 tygodni.