Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – najbliższy termin: 03.02.2022 r. – godz. 15.00 oraz 04.02.2022 r. – godz. 14.00. Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej (on-line).

Na kurs należy się zgłosić w terminie miesiąca od momentu otrzymania skierowania od starosty. Po odbyciu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie, które musi przedstawić staroście w terminie 6 tygodni.