Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – najbliższy termin: 25.XI. – godz. 10.00 oraz 26.XI. -godz. 13.00. Wszystkie kursy odbywać się będą w formie zdalnej (on-line).

Na kurs należy się zgłosić w terminie miesiąca od momentu otrzymania skierowania od starosty. Po odbyciu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie, które musi przedstawić staroście w terminie 6 tygodni.