Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Nazwa szkolenia

Kurs w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Skrócony opis

Skierowanie na reedukację alkoholową otrzymuje każda osoba, której zdarzyło się prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego o działaniu podobnym do alkoholu. Na kurs należy się zgłosić w terminie miesiąca od momentu otrzymania skierowania od starosty. Po odbyciu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie, które musi przedstawić staroście w terminie 6 tygodni. Podczas szkolenia omawiane są m.in. podstawowe informacje odnośnie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, mity, formy racjonalizacji jazdy pod wpływem alkoholu i statystyki. Ponadto kierowcy wykonają testy, na podstawie których określony zostanie styl picia alkoholu i spożywania środków odurzających, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych.

Adresaci szkolenia

Osoby, które zostały skierowane na szkolenie przez starostę na mocy decyzji administracyjnej. Tyczy się to zarówno kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości, jak również po użyciu alkoholu. Na czym polega różnica? O stanie po użyciu alkoholu mówimy wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu lub od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza i jest to wykroczenie. Wyższa zawartość alkoholu u kierowcy oznacza, iż prowadzi w stanie nietrzeźwości. Jest to przestępstwo. Osoby pragnące odzyskać utracone prawo jazdy muszą odbyć kurs reedukacyjny.

Cel szkolenia

Zapoznanie osób biorących w nim udział z zagrożeniami jakie płyną z prowadzenia samochodu będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych substancji działających podobnie do alkoholu.

Czas trwania

16 godzin realizowanych w ciągu 2 dni.                                                                                                    Szkolenie realizujemy także zdalnie ON-LINE za pośrednictwem platformy zoom.

Najbliższy termin

06.10.2020 r., godz. 10.00  i  07.10.2020 r., godz.13.00.,                                                                              kolejny termin: 16.10.2020 r., godz. 10.00 i 17.10.2020 r., godz. 9.00 (te szkolenie odbędzie się zdalnie metodą on-line)


Cena

Koszt szkolenia: 400 zł

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.20

Kontakt

Tel: 89 538 11 43, 31, 51

e-mail: j.sankowska@word.olsztyn.pl

e-mail: szkolenia@word.olsztyn.pl

Zgłoszenie na kurs

adres e-mail
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, w zbiorze danych osobowych o nazwie EWIDENCJA OSÓB SZKOLONYCH W WORD, wyłącznie w celu realizacji umowy o szkolenie. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzeb szkoleniowych.

Zadaj nam pytanie

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, wyślij wiadomość korzystając z formularza.