Kurs na operatora żurawia przenośnego (HDS)

Skrócony opis

Żuraw przenośny (nazwa potoczna HDS) to
żuraw zamontowany na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy, a
skrzynią lub z tyłu pojazdu, służący do załadunku towaru na samochód.

Adresaci szkolenia

Kierowcy lub osoby wykonujące przeładunek towaru żurawiem samochodowym.

Wymagania wobec kandydata:

1.      18 lat.

2.      Ukończona szkoła podstawowa 

3.      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS.

Cel szkolenia

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące żurawie
oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora.
Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat Operatora.

Rodzaje uprawnień:  Kategoria  II Ż – żurawie przenośne i  przewoźne

Czas trwania

Część teoretyczna kursu trwa  24 godziny lekcyjne. 

Część praktyczna kursu trwa  12 godzin  zegarowych. 

Najbliższe terminy

 Trwają zapisy

Cena

Koszt  szkolenia:  770 zł.

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.15

Kontakt

Tel. 89 538-11-51, 43, 31

e-mail: j.sniady@word.olsztyn.pl

Zadaj nam pytanie:

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, wyślij wiadomość korzystając z formularza.

Scroll to Top
Skip to content