Kurs na operatora podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego

Skrócony opis

Samojezdne podesty ruchome często znajdują zastosowanie w pracach na wysokościach. Nie tylko na placach budów, ale także podczas różnego rodzaju prac montażowych, wykończeniowych. Zgodnie z przepisami prawa każda korzystająca z nich osoba powinna być odpowiednio do tego przeszkolona oraz powinna posiadać stosowne uprawnienia.

Adresaci szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych oraz inne osoby pragnące uzyskać uprawnienia.

Cel szkolenia

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (kat. IP). Kurs ma za zadanie zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej przy obsłudze podnośników oraz przygotować słuchaczy do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Czas trwania

Część teoretyczna kursu trwa  30 godzin lekcyjnych. 

Część praktyczna kursu trwa  10 godzin  zegarowych. 

Wymagania wobec kandydata

1)     Przynajmniej podstawowe wykształcenie

2)     Ukończony 18 rok życia

3)      Brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku 

Najbliższe terminy

Trwają zapisy

Cena

Koszt  kursu: 750,-zł.

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.21

Kontakt

Tel. 89 538-11-51, 43, 31

e-mail: j.sniady@word.olsztyn.pl

Zadaj nam pytanie:

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, wyślij wiadomość korzystając z formularza.

Scroll to Top
Skip to content