Kurs na kierowcę wózka jezdniowego (widłowego) z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowej

Ulotka Informacyjna do pobrania

Skrócony opis

Powszechnie stosowane wózki jezdniowe
(zwane popularnie widłowymi) podlegają przepisom rozporządzenia w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy ich użytkowaniu wymagane
jest nabycie stosownych uprawnień.

Adresaci szkolenia

Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia
kierowcy operatora wózka jezdniowego. Wózki jezdniowe mają szerokie
zastosowanie w transporcie wewnątrzzakładowym, budownictwie, handlu
wielkopowierzchniowym i wielu innych branżach.
Warunki przyjęcia na kurs :

  • ukończone 18 lat,
  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
  • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Cel szkolenia

Przygotowanie kursantów do zdobycia
uprawnień, bez których nie można pracować jako kierowca operator wózka
jezdniowego z napędem silnikowym.

Czas trwania

Część teoretyczna – 27 godzin,
Część praktyczna – 11 godzin (dla grupy 3 osobowej).

Najbliższe terminy

 Trwają zapisy

Cena

Koszt szkolenia: 690 zł.

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.17

Kontakt

Tel. 89 538-11-51, 43, 31

e-mail: j.sniady@word.olsztyn.pl276

Zadaj nam pytanie

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, wyślij wiadomość korzystając z formularza.