Kurs KPP i pierwsza pomoc

W ofercie WORD Olsztyn znajduje się również podstawowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie wykonują zawodów związanych z medycyną. W czasie pojedynczego spotkania kursanci zostaną zaznajomieni z podstawowymi czynnościami, jakie należy wykonać w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Każdorazowo program szkolenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy – możemy również przeprowadzić szkolenie rozszerzone.

Prowadzimy również kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, dedykowane jednostkom współpracującym z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Z kursu mogą skorzystać m.in. pracownicy PSP, OSP, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i żołnierze. W trakcie 66 godzin kursu, słuchaczom przekazana zostanie wiedza z zakresu KPP. Po ukończeniu szkolenia i zdanym egzaminie wystawiamy zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu ratownika.

W ramach świadczonych przez WORD Olsztyn usług, znajduje się również wynajem sal konferencyjnych. Posiadamy 4 sale szkoleniowe o powierzchni od 40 do 140m2

Scroll to Top
Skip to content