Egzaminatorzy i instruktorzy nauki jazdy

Kurs na instruktora nauki jazdy i egzaminatora 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień egzaminatora oraz instruktora nauki jazdy. Od 2013 roku instruktorem nauki jazdy może zostać osoba, która posiada wykształcenie podstawowe, prawo jazdy od 2 lat i nigdy nie była karana za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu. Kurs instruktora nauki jazdy trwa około 4 miesięcy, a zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy.  

 Proponujemy Państwu również kursy na egzaminatora. W ciągu 3 miesięcy – 154 godzin teoretycznych i 15 godzin praktycznych – zostaną Państwo kompleksowo przeszkoleni w zakresie techniki jazdy, psychologii, przepisów, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zasadach odnośnie prowadzenia państwowych egzaminów. Do kursu może przystąpić każdy, kto posiada min. średnie wykształcenie, prawo jazdy kat. B od przynajmniej 3 lat i nigdy nie był karany. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Ministra Transportu. Zapraszamy również na coroczne warsztaty dedykowane osobom posiadającym uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców. W trakcie spotkań omawiane są zmiany w przepisach ruchu drogowego oraz problematyka różnych aspektów związanych z egzaminowaniem.

Scroll to Top
Skip to content