Certyfikat Kompetencji Zawodowych – 25.03.2023 r. – godz. 9.00

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych na szkolenie przygotowujące do złożenia egzaminu państwowego.