Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych

Ulotka Informacyjna do pobrania

Skrócony opis

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Adresaci szkolenia

Właściciele lub członkowie zarządów w przedsiębiorstwach transportowych.

Cel szkolenia

Przygotowanie kursantów do zdania egzaminu państwowego przed komisją powoływaną przez Instytut Transportu Samochodowego.

Czas trwania

Szkolenie  obejmuje  48 godzin i jest realizowane w ciągu 6 dni (soboty i niedziele).

Najbliższe terminy:

Zbieramy grupę na wiosnę 2024 r.

Cena

Koszt szkolenia: 1.450 zł

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.14

Kontakt

Tel; 89  538 11 43, 31, 51

e-mail: j.sankowska@word.olsztyn.pl

Zadaj nam pytanie:

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, wyślij wiadomość korzystając z formularza.

Scroll to Top
Skip to content