WORD

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – najbliższy termin: 12.XI – godz. 16.00 oraz 13.XI – godz. 10.00. Kolejny termin: 19.XI – godz. 10.00 oraz 20.XI – godz. 14.00. Wszystkie kursy odbywać się będą w formie zdalnej (on-line).

Opublikowany dnia

Na kurs należy się zgłosić w terminie miesiąca od momentu otrzymania skierowania od starosty. Po odbyciu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie, które musi przedstawić staroście w terminie 6 tygodni.