Anuluj 6 Punktów Karnych

Nazwa szkolenia

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Skrócony opis

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
Odbycie szkolenia oznacza anulowanie 6 punktów karnych. W szkoleniu można uczestniczyć raz na 6 miesięcy (nie częściej).
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD, następnie informacja o odbyciu szkolenia jest przesyłana do właściwej jednostki policji, na podstawie której Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych.

Zalecamy, aby sprawdzić stan posiadania swoich punktów karnych przed zapisaniem się na szkolenie. Można to zrobić przez Internet na stronie https://obywatel.gov.pl/ (w części Kierowcy i pojazdy) lub osobiście na komisariacie policji. Warunkiem anulowania pkt. karnych po odbytym szkoleniu są opłacone mandaty.

W jednym szkoleniu może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób.

Adresaci szkolenia

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które posiadają prawo jazdy co najmniej 1 rok i nie przekroczyły 24 punktów karnych.

Cel szkolenia

Podwyższenie świadomości o zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz anulowanie 6 punktów karnych z rejestru.

Czas trwania

Szkolenie trwa 10 godzin lekcyjnych.   

Najbliższe terminy:

06 lipiec 2024 r. (sobota) godz. 9.00

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej.

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości lub prawo jazdy.

Koszt szkolenia: 900 zł

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739
Tytuł wpłaty: ZS.420.3

Kontakt

Tel: 89  538 11 90
e-mail: szkolenia@word.olsztyn.pl

Jak się zapisać?

  1. Prześlij e-mailem jako załącznik potwierdzenie wpłaty (pdf., skan lub zdjęcie) na adres szkolenia@word.olsztyn.pl
  2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na dole strony.
  3. Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
  4. „Wyślij” formularz
  5. Poinformujemy o terminie szkolenia.

Karta zgłoszenia

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie przed wysłaniem formularza potwierdzenia wpłaty za szkolenie.
dzień.miesiąc.rok
dzień.miesiąc.rok
Brak dokładnego adresu uniemożliwia przesłanie zaświadczenia!!
Brak nr mieszkania - wpisz kropkę .
Polityka prywatności, Klauzula informacyjna
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, w zbiorze danych osobowych o nazwie EWIDENCJA OSÓB SZKOLONYCH W WORD, wyłącznie w celu realizacji umowy o szkolenie. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzeb szkoleniowych.
Scroll to Top
Skip to content