Anuluj 6 Punktów Karnych

anuluj 6 punktów karnych

    Ulotka Informacyjna do pobrania

Nazwa szkolenia

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Skrócony opis

Szkolenie polega na jednorazowym spotkaniu z policjantem i psychologiem. Odbywa się w formie prelekcji, pogadanki przy wykorzystaniu środków audio-wizualnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD, następnie informacja o odbyciu szkolenia jest przesyłana do właściwej jednostki policji, na podstawie której Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych.

Poprzez uczestnictwo w kursie kierowca na własny koszt może anulować 6 punktów karnych, jednak nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 

Adresaci szkolenia

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które posiadają prawo jazdy co najmniej 1 rok i nie przekroczyły 24 punktów karnych.

Cel szkolenia

Podwyższenie świadomości o zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz anulowanie 6 punktów karnych z rejestru.

Czas trwania

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych (5 zegarowych) i odbywa się jednego dnia.            

Najbliższy termin:

29.09.2021 r. – godz. 15.00

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej (on-line).

 

Cena

Koszt szkolenia: 330 zł

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.3

Kontakt

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na dole strony.

Tel; 89  538 11 31, 43, 51

e-mail: szkolenia@word.olsztyn.pl


Karta zgłoszenia