Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – najbliższe terminy: 30.07.2024 r. (wtorek) godz. 14.00 oraz 31.07.2024 r. (środa) godz. 15.00

Na kurs należy się zgłosić w terminie miesiąca od momentu otrzymania skierowania od starosty. Po odbyciu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie, które musi przedstawić staroście w terminie 6 tygodni.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – najbliższe terminy: 30.07.2024 r. (wtorek) godz. 14.00 oraz 31.07.2024 r. (środa) godz. 15.00 Read More »

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym: 10.06.2024 r., godz. 9.00

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie organizuje szkolenia dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym: 10.06.2024 r., godz. 9.00 Read More »

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym: trwają zapisy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie organizuje szkolenia dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym: trwają zapisy Read More »

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – najbliższy termin: 27.05.2024 r. – godz. 15.00 oraz 29.05.2024 r. – godz. 14.00. Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej (on-line)

Na kurs należy się zgłosić w terminie miesiąca od momentu otrzymania skierowania od starosty. Po odbyciu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie, które musi przedstawić staroście w terminie 6 tygodni.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – najbliższy termin: 27.05.2024 r. – godz. 15.00 oraz 29.05.2024 r. – godz. 14.00. Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej (on-line) Read More »

Scroll to Top
Skip to content