Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Skrócony opis

Szkolenie przeznaczone jest dla osób należących do jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej

 

Adresaci szkolenia

W kursie mogą uczestniczyć pracownicy i członkowie organizacji ratowniczych lub mundurowych.

Pracownicy jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności:

  • pracownicy Państwowej Straży Pożarnej,
  • pracownicy Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • pracownicy Zakładowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej,
  • funkcjonariusze Policji,
  • funkcjonariusze Straży Granicznej,
  • funkcjonariusze Straży Miejskiej,
  • żołnierze,
  • pracownicy społecznych organizacji ratowniczych, które w swoich zadaniach ustawowych lub statutowych są zobowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Cel szkolenia

Celem kształcenia jest zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy i kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Uczestnik kursu po zdanym egzaminie otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu ratownika.

 

Czas trwania

Kurs trwa 66 godzin (zegarowych):

  • 25 godzin zajęć teoretycznych,
  • 41 godzin zajęć praktycznych.

 

Najbliższe terminy

Obecnie trwają zapisy na kursy

 

Cena

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc: 1.150,-zł.

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc – Recertyfikacja: 340,-zł.

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.19

 

Recertyfikacja - to dwudniowe szkolenie oferowane dla osób posiadających zaświadczenie, które utraciło ważność oraz są zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art.15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Formalności

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć przed rozpoczęciem kursu:

- karta zgłoszenia (do pobrania tutaj),

- kserokopia ważnego zaświadczenia lekarskiego,

- kserokopia zaświadczenia, które utraciło ważność (w przypadku kursu re-certyfikującego),

- dostarczenie dowodu wpłaty za kurs.

 

Kontakt

Tel; 89  538 11 31, 43, 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KONTAKT

Ul. Towarowa 17

10-416 Olsztyn

 89 538-11-31, 43, 51

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax. 89 538 11 59