Strona testowa

Dodatkowy nagłówek

Skierowanie na reedukację alkoholową otrzymuje każda osoba, której zdarzyło się prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego o działaniu podobnym do alkoholu.

Na kurs należy się zgłosić w terminie miesiąca od momentu otrzymania skierowania od starosty. Po odbyciu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie, które musi przedstawić staroście w terminie 6 tygodni. Podczas szkolenia omawiane są m.in. podstawowe informacje odnośnie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, mity, formy racjonalizacji jazdy pod wpływem alkoholu i statystyki. Ponadto kierowcy wykonają testy, na podstawie których określony zostanie styl picia alkoholu i spożywania środków odurzających, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych.

Premium Banner

Premium Banner gives you a wide range of styles and options that you will definitely fall in love with