Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Nazwa szkolenia

Kurs w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Skrócony opis

Skierowanie na reedukację alkoholową otrzymuje każda
osoba, której zdarzyło się prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości, w
stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego o działaniu podobnym
do alkoholu. Na kurs należy się zgłosić w terminie miesiąca od momentu
otrzymania skierowania od starosty. Po odbyciu szkolenia kierowca
otrzymuje zaświadczenie, które musi przedstawić staroście w terminie 6
tygodni. Podczas szkolenia omawiane są m.in. podstawowe informacje
odnośnie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, mity, formy
racjonalizacji jazdy pod wpływem alkoholu i statystyki. Ponadto kierowcy
wykonają testy, na podstawie których określony zostanie styl picia
alkoholu i spożywania środków odurzających, poziomu samokontroli i
tendencji do zachowań ryzykownych.

Adresaci szkolenia

Osoby, które zostały skierowane na szkolenie przez starostę na mocy
decyzji administracyjnej. Tyczy się to zarówno kierowców prowadzących
pojazd w stanie nietrzeźwości, jak również po użyciu alkoholu. Na czym
polega różnica? O stanie po użyciu alkoholu mówimy wtedy, gdy stężenie
alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu lub od 0,1 do
0,25 mg alkoholu w 1dm3 wydychanego powietrza i jest to wykroczenie.
Wyższa zawartość alkoholu u kierowcy oznacza, iż prowadzi w stanie
nietrzeźwości. Jest to przestępstwo. Osoby pragnące odzyskać utracone
prawo jazdy muszą odbyć kurs reedukacyjny.

Cel szkolenia

Zapoznanie osób biorących w nim udział z zagrożeniami jakie płyną z
prowadzenia samochodu będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych
substancji działających podobnie do alkoholu.

Czas trwania

16 godzin realizowanych w ciągu 2 dni.

Najbliższy termin

informacje w aktualnościach

Cena

Koszt szkolenia: 400 zł

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.20

Kontakt

Tel: 89 538 11 43, 31, 51

e-mail: j.sankowska@word.olsztyn.pl

e-mail: szkolenia@word.olsztyn.pl1

Zadaj nam pytanie

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, wyślij wiadomość korzystając z formularza.