Drogowcy – szkolenia WORD Olsztyn

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które kończy się otrzymaniem uprawnień do kierowania ruchem drogowym. Na zajęciach, prowadzonych przez doświadczonych wykładowców, w tym oficerów policji z Wydziału Ruchu Drogowego, wyposażymy Państwa w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego kierowania ruchem na drodze. Szkolenie ważne jest przez 5 lat.

Kto może skorzystać z naszej oferty szkolenia odnośnie kierowania ruchem? Między innymi pracownicy kolejowi, osoby wykonujące roboty na drodze, strażnicy leśni, piloci pojazdów nienormatywnych. W trakcie ośmiogodzinnego szkolenia szczegółowo opisany zostanie zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem, zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i sposób wydawania poleceń. Kurs kończy się testem składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Przyjęcie na szkolenie odbywa się wyłącznie na wniosek pracodawcy. Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie zleceniodawcy. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą kursu na wózki widłowe.