Certyfikat Kompetencji Zawodowych – 29.02.2020 – godz. 9.00

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych na szkolenie przygotowujące do złożenia egzaminu państwowego.