WORD

Szkolenie osób naruszających przepisy ruchu drogowego – 21.VII.2020 r. godz. 10.00 – szkolenie w formie zdalnej (on-line).

Opublikowany dnia

Zapraszamy na szkolenie umożliwiające redukcję 6 punktów karnych. Szkolenie skierowane jest dla osób, którym zdarzyło się złamać przepisy ruchu drogowego, co poskutkowało przyznaniem punktów karnych. Na własny koszt kierowca może anulować 6 punktów karnych poprzez uczestnictwo w kursie, jednak nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Pierwsza część szkolenia prowadzona jest przez doświadczonego psychologa, który porusza […]

WORD

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – przyjmujemy zgłoszenia na kurs organizowany zdalnie, w formie e-learningu. Najbliższy termin: 07 – 08.VII.2020 r., godz. 10.00. Najbliższe szkolenie stacjonarne odbędzie się 09.VII – 10.VII.2020 r. o godz. 13.00.

Opublikowany dnia

Na kurs należy się zgłosić w terminie miesiąca od momentu otrzymania skierowania od starosty. Po odbyciu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie, które musi przedstawić staroście w terminie 6 tygodni.

WORD

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym – trwają zapisy

Opublikowany dnia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie organizuje szkolenia dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.