WORD

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej – przyjmujemy zgłoszenia na kurs organizowany zdalnie, w formie e-learningu. Najbliższy termin: 07 – 08.VII.2020 r., godz. 10.00. Najbliższe szkolenie stacjonarne odbędzie się 09.VII – 10.VII.2020 r. o godz. 13.00.

Opublikowany dnia

Na kurs należy się zgłosić w terminie miesiąca od momentu otrzymania skierowania od starosty. Po odbyciu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie, które musi przedstawić staroście w terminie 6 tygodni.