Anuluj 6 Punktów Karnych

anuluj 6 punktów karnych

    Ulotka Informacyjna do pobrania

Nazwa szkolenia

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Skrócony opis

Szkolenie skierowane jest dla osób, którym zdarzyło się złamać przepisy ruchu drogowego, co poskutkowało przyznaniem punktów karnych. Na własny koszt kierowca może anulować 6 punktów karnych poprzez uczestnictwo w kursie, jednak nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Pierwsza część szkolenia prowadzona jest przez doświadczonego psychologa, który porusza tematy związane z psychiką i skutkami wypadków drogowych. Do zobrazowania skutków brawurowej jazdy wykorzystywane są filmy z kampanii społecznych, mających na celu uświadamianie kierowców o zagrożeniach związanych z łamaniem przepisów drogowych. Drugą część spotkania prowadzi policjant. W tym przypadku również wykorzystywany jest rzutnik, a na ekranie pokazywane są zdjęcia z autentycznych wypadków drogowych. Szokujące, nieraz drastyczne fotografie mają na długo pozostać w pamięci kierowców łamiących przepisy. Policjant przytacza wiele statystyk, anegdot i własnych doświadczeń.

Adresaci szkolenia

1. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które posiadają prawo jazdy co najmniej 1 rok i nie przekroczyły 24 punktów karnych.

2. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Cel szkolenia

Podwyższenie świadomości o zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz anulowanie 6 punktów karnych z rejestru.

Czas trwania

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych (5 zegarowych) i odbywa się jednego dnia.

Najbliższy termin

19 sierpnia 2020 r., godz. 10.00.

Cena

Koszt szkolenia: 330 zł

Nr rachunku:  43 1240 5598 1111 0010 8388 5739

Tytuł wpłaty: ZS.420.3

Kontakt

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na dole strony.

Tel; 89  538 11 31, 43, 51

e-mail: szkolenia@word.olsztyn.pl

Karta zgłoszenia

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, w zbiorze danych osobowych o nazwie EWIDENCJA OSÓB SZKOLONYCH W WORD, wyłącznie w celu realizacji umowy o szkolenie. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzeb szkoleniowych.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, w zbiorze danych osobowych o nazwie EWIDENCJA OSÓB SZKOLONYCH W WORD, wyłącznie w celu realizacji umowy o szkolenie. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzeb szkoleniowych.